چرا نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری در سازمانها حائز اهمیت است ؟

ارسال شده توسط مژگان اسماعیلی در تاریخ 1395 خرداد 12

 با توجه به شرح زیر نگاهی  گسترده تر داریم به این موضوع که چرا نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری در سازمانها حائز اهمیت است.

- یک نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری شامل یک دید تاریخی و تجزیه و تحلیل تمامی مشتریان به دست آمده است. این کمک می تواند باعث افزایش کسب و کار و کاهش جست و جو نیاز مشتریان و پیش بینی نیازهای مشتری موثر واقع شود.

- هر مدیریت ارتباط با مشتری شامل  جزییات اطلاعات مربوط به هر مشتری می باشد. از این رو خیلی آسان هست که مشخص کنیم مشتری سود آور هست یا نه.

- در این نرم افزار مشتریان با ابعاد مختلف و با توجه به نوع کسب و کار و یا با توجه به مکان فیزیکی گروه بندی میشوند و این کمک میکند که بر روی هر مشتری جداگانه تمرکز کنیم.

-  قوی ترین جنبه از مدیریت ارتباط با مشتریان مقرون به صرفه بودن آن است. استفاده آبرومندانه از  پیاده سازی نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری است که نیاز بسیار کمتر از کاغذ و کار دستی است که نیاز به کارکنان کمتر برای مدیریت و منابع کمتر است. 

فن آوری های مورد استفاده در پیاده سازی یک نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری نیز در مقایسه با روش های سنتی از کسب و کار  بسیار ارزان است.

- نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری باعث روابط بیشتر با مشتریان،  افزاریش خرید و فروش و در نهایت افزایش رضایت مشتریان می شود. و این افزایش کسب و کار باعث افزایش گردش مالی و سود نیز می گردد.

8. اگر مشتری راضی هست  همیشه به شما وفادار خواهد بود و در کسب و کار باقی میماند در نتیجه منجر به افزایش پایه مشتری و در نهایت افزایش رشد خالص کسب  کار می شود.

در دنیای تجارت امروز، برخورد با مشتریان موجود و پر رونق کسب و کار با گرفتن مشتریان بیشتر یک معضل است. نصب یک نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری قطعا می تواند در بهبود وضعیت و کمک در به چالش کشیدن روش های جدید بازاریابی و کسب و کار کارآمد می باشد. 

منبع:

http://managementstudyguide.com

 

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
 
 
 

لیست نظرات

یا با وارد کردن ایمیل خود در فرم هفته نامه، مطالب جدید را به صورت هفتگی در ایمیل خود دریافت کنید!