پایداری در تصمیم

ارسال شده توسط شیده قاموس در تاریخ 1391 فروردین 16

یکی از خصوصیات بارز توانگران آن است که در هرحال در تصمیمات خود ثابت قدمند. به بیانی دیگر ،آرا و عقاید دیگران ،اوضاع و احوال ،موانع یا شکستهای گذشته و مشکلات زودگذر ،کوچکترین خللی در تصمیم استوارشان پدید نمی آورد.

حتی اگر کورکورانه هم به نخستین تصمیم خود وفادار باشید بی تردید آن را به نتیجه خواهید رساند . در عین حال،اگر تصمیم نهایی شما از ژرفای ضمیرتان نشأت گیرد و از عقل ومنطق پیروی کند،دقیقا آرزوهایتان را برآورده خواهد کرد.افراددهن بینی که تحت تأثیر توصیه های ریزودرشت اطرافیانشان نقطه نظرهای خودرا تغییر می دهند ، هرگز راه به جایی نمی برند.
تردید و دودلی نشانه رکود ذهنی است. تجربه های ما از افکار و عقاید ما نشأت می گیرد . با این منطق ،شک و دودلی کوتاهترین راه رسیدن به ناکامی است . در نتیجه ، موفقیت متکی به این دو عامل مهم و ضروری است:
1.سرعت در تصمیم گیری و وفاداری به آن
2.بی درنگ عمل کردن

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
 
 
 

لیست نظرات

  • [91.3.29 ] حبیب : موضوعاتتان جالب وکارتان قابل تحسین هست تشکر می کنم
یا با وارد کردن ایمیل خود در فرم هفته نامه، مطالب جدید را به صورت هفتگی در ایمیل خود دریافت کنید!